Այդ արցունքների միջոցով

Տեր, այն արցունքները, որ տալիս ես մեզ՝ Քո առջև հեղելու, թող որ չպակասեն երբեք, որպեսզի մեր հոգու այգիները չանապատանան: Այդ արցունքների միջոցով ես մեզ պաշտպանում թշնամուց, այդ արցունքների միջոցով ես մեզ շոշափել տալիս հավիտենականությունը և հաղորդակից դարձնում կատարյալ սիրուն:

Գրել եմ 10.02.2004–ին։

Կատարյալ սեր և հավիտենական կյանք

Ի՞նչ է փնտրում մարդը. կատարյալ սեր և հավիտենական կյանք, այսինքն՝ մարդը փնտրում է Աստծուն:

Գրել եմ 09.01.2004–ին։