Իմամը հոգևորական չէ

Հայկական մամուլում հաճախ են իսլամիստական առաջնորդներին «հոգևորական» կամ «եկեղեցական» կոչում։
Հարգելի՛ լրագրողներ, մզկիթները եկեղեցիներ չեն, այլապես եկեղեցին էլ կարելի կլիներ մզկիթ կոչել, իմամը եկեղեցական չի, ո՛չ էլ հոգևորական կամ քահանա։ Մի՛ շփոթեք։