Աստուծո անձայն այս խնամքը…

Ամեն երեկո, երբ օրը սկսում է մթնել, տնից հեռու իմ նման թափառականի համար երկինքը մորս պես ինձ իր գիրկն է առնում ու սկսում օրորել, և ես սկսում եմ մոռանալ օրվա քաշքշուքը: Զգում եմ միայն, որ երկնքում ծագող աստղերը մորս կրծքի նման սկսում են տաքացնել շուրթերս: Այդ ջերմ թմրության մեջ հալվում են բոլոր հոգսերս, և ես գոհ Երկնքի անձայն, նաև անշահ խնամքից ծանրությամբ թարթում եմ կոպերս …

Վերջին գոհության աղոթքս կարծես աստղերից եկող զով օդի արտաշնչումն է դառնում:

Աչքերս փակվում են …

Շնորհակալ եմ, Երկի՛նք:


Գրել եմ 28.08.2003–ին

«Դուք»–ո՞վ, թե՝ դու

Եթե մարդը «դու»–ով է խոսում Աստուծո հետ, ես իրավունք ունե՞մ իրեն պարտադրելու, որ ինձ հետ «Դուք»–ով խոսի։


Հ.գ.
Բնականաբար խոսքը լկտի միջադեպերի մասին չէ, այլ նորմալ մարդկային փոխհարաբերությունների։