Երևանը գտնվում է էկոլոգիական աղետի մեջ

Երևանի մթնոլորտային աղտոտվածության չափն այնքան բարձր է, որ մարդիկ շոշափելի օրինակներով զգում են օդի կեղտոտվածությունը, սակայն հաճախ չեն անդրադառնում, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց առողջության հետ։

Քաղաքի մասնագետները պետք է լուրջ ուսումնասիրություններ կատարեն և մատնանշեն պատճառները։

Երևանը օդ չունի շնչելու…