Photoshop-ի փոխարեն՝ Gimp

Եթե դուք սիրում եք նկարների հետ աշխատել ու Ֆոտոշոպ ծրագիրը շատ թանկ է ձեզ համար, ինչպես նաև չեք ցանկանում կեղծված ծրագրեր օգտագործել, ապա այլընտրանք կա. կարող եք անվճար ձեռք բերել Gimp (http://www.gimp.org/):

Այն լիովին փոխարինում է թանկարժեք Ֆոտոշոպին։