Մենակություն

Մենակությունը դատապարտություն է:

Աստված երբեք մենակ չէ, և Աստված երբեք բացակա չէ: Աստուծո ներկայության բացահայտումը մեր կյանքում դատապարտում է մենակությանը:

Գրել եմ 24.09.2003–ին։