Օրանժ

Օրանժի ինտերնետը չի արդարացնում իրեն, ցավոք։

Որոշ ժամերի նույնիսկ գերդանդաղ կապ չեն ապահովում։

Պատճառը, անշուշտ, մեր դատական համակարգն է, որ հնարավորություն չի տալիս բազմահազար բաժանորդներին բողոքարկել անորակ կապի համար, կամ չեն կասեցնում պայմանագրերի այնպիսի ձևակերպումը, երբ բաժանորդը ստիպված է լինում մի ամբողջ տարի համակերպվել անորակ կապի հետ՝ այսպիսով մեկ տարի հետ մղելով կապի ոլորտի զարգացումը Հայաստանում։