Հեռուստացույցը

Աշխարհի աղբը տանդ մեջ. ավելի քաղաքակիրթ բառով՝ հեռուստացուց։

Սարսափելի է, երբ ընտանեկան անմիջականությունը կամ լռության իմաստությունը/կատարելությունը խախտվում է հեռուստացույցի անիմաստ ներկայությամբ:

Երբեմն թվում է, թե այդ գործիքի առաքելությունը լռությունը մեզանից օտարելն է։