Դրանից ավելին չարից է

Նրանք, ովքեր ցանկանում են, որ ուսուցիչը երդվի, երևի թե մոռացել են Տիրոջ խոսքերը, որ Մատթեոս Ավետարանչի միջոցով ասում է.

Իսկ ես ձեզ ասում եմ՝ ամենեւի՛ն չերդուել. ո՛չ երկնքի վրայ, որովհետեւ Աստծու աթոռն է, ո՛չ երկրի վրայ, որովհետեւ նրա ոտքերին պատուանդան է, եւ ո՛չ Երուսաղէմի վրայ, որովհետեւ մեծ Արքայի քաղաքն է։ Եւ քո գլխով էլ չերդուես, որովհետեւ չես կարող մի մազ իսկ սպիտակ կամ սեւ դարձնել։ Այլ ձեր խօսքը Շարունակել կարդալ Դրանից ավելին չարից է