Անհատը և հասարակությունը

Այն միջավայրը կամ հասարակությունը, որտեղ անհատը երկրորդ պլան է մղված, ենթակա է ճահճացման և հաճախ մարդկային կյանքերի կործանման առիթ է։