Լեզուներ

Արդի հայերեն – մայրենի
Գրաբար – գերազանց
Լատիներեն – բավարար
Իտալերեն – լավ
Ֆրանսերեն – բավարար
Ռուսերեն – լավ
Անգլերեն – բավարար