Գիտական աստիճան

2005 թ. Արևելյան կանոնական իրավունքի մագիստրոս։

2001 թ. Աստվածաբանության մագիստրոս։